De Bats BNA Architecten staat voor een hedendaagse vormgeving waarbij er naar wordt gestreefd dat deze ‘de tand des tijds’ aan kan, terwijl de affectie voor de architectuur van de dertiger jaren tot uiting komt in projecten voor opdrachtgevers die een meer klassieke vormgeving voorstaan.

Alhoewel de opdrachten vaak luxueuze particuliere woningbouw betreffen, worden werkzaamheden die verbouwingen of uitbreidingen betreffen beslist niet geschuwd. Deze ontwerpen worden met de nodige zorg en respect voor de oorspronkelijke architectuur vervaardigd.

In ruim dertig jaar heeft De Bats BNA Architecten ruime ervaring opgedaan in het ontwerpen, uitwerken en begeleiden van projecten binnen de volgende gebieden: